Collectie: Preppers beschermende kleding

Preppers beschermende kleding, brandwerende, snijwerende, steekwerende en kogelwerende bescherming. Noodbescherming tegen regen en koude. 

In een situatie waar de hulpcentra overbelast zullen zijn, waar medicijnen schaars zullen zijn is het belangrijk uzelf te beschermen zodat een verwonding niet ontsteek en u uiteindelijk fataal kan worden!